ATING ALAMIN! - Medical Lay Forum

ATING ALAMIN!

Medical Lay Forum

UNANG YUGTO : SAKIT NA PASAKIT

8:00-8:30 am - Registration

8:30-8:45 am - DIABETES

8:45-9:00 am - ULCER

9:00-9:15 am - KANSER SA BITUKA

9:15-9:30 am - Question and Answer

9:30-9:45 am - COPD

9:45-10:00 am - HIGH BLOOD

10:00-10:15 am - SAKIT SA BATO (BATUGAN)

10:15-10:30 am - Question and Answer

10:30-10:45 am - Booth Visits

 

IKALAWANG YUGTO : MALIWANAG NA PALIWANG TUNGO SA KALUSUGAN

10:45-11:00 am - BREAST KANSER / EXAM

11:00-11:15 am - BREASTFEEDING

11:15-11:30 am - KALUSUGAN AT BAKUNA SA BATA

11:30-12:00 nn - Question and Answer / Booth Visits

 

September 19, 2015 : at 6/F Audotrium (Bldg. 1)

Chinese General Hospital and Medical Center

 

EVERYONE IS INVITED TO ATTEND !!!